Jump to Content

A-B testing i SMARTS: Del 1

17. november 2023

Dette er innlegg 1 i en serie på 2 der vi skal se på hvordan vi kan bruke regelmotoren SMARTS til å vurdere konsekvensen av en eller flere endringer i forretningsreglene våre. I del 1 setter vi opp reglene for en fiktiv offentlig etat som behandler søknader om penger. I del 2 ser vi på hvordan vi kan vurdere konsekvensen av regelendringer. 

I dette eksemplet later vi som vi er en offentlig etat som behandler søknader om penger. Søknadene skal innvilges hvis 

  • søker er minst 18 år gammel 
  • søker har inntekt på mer enn 50 000 kr per år og under 800 000 kr per år 
  • søker bor i et av fylkene Vestland, Nordland, Agder eller Trøndelag. 

Når en søknad innvilges skal vi utbetale 80 % av den inntekten som overstiger 50 000 kr per år.

I bildet ovenfor ser vi at en person som er 29 år gammel med inntekt på 600 000 og som bor i Vestland fylke får innvilget søknaden, og får utbetalt 440 000. Reglene som avgjør dette kan se ut som vist i bildet nedenfor: 

Vi lager til sammen 16 testcaser med ulike inputs og setter opp søylediagram som viser antall avslag, antall innvilgelser, og totalt utbetalt beløp. Vi ser at 7 av 16 søknader avslås, 9 av 16 innvilges, og totalt utbetales det 2 900 800 kr for innvilgede søknader (og 0 kr for avslåtte søknader).