Sparebank 1

Sparebank 1

Kundehistorie

Sparebank 1 benytter metode for beslutningsmodellering

En effektiv og strukturert metode for høsting av forretningsregler er viktig for deres automatiserte løsning for å behandle forskringssaker med lav risiko. Decisive har hjulpet Sparebank 1 med å få dette på plass.

Utfordring

SpareBank1’s (SB1) online krav portal manglet muligheten til å stille forsikringstager relevante spørsmål relatert til hendelse og skade som skulle registreres. Informasjonen som kom inn gjennom portalen var ikke tilstrekkelig for å behandle kravene automatisk og reglene som ble benyttet for å identifisere lav-risiko kunder var dårlig tunet og manglet fleksibilitet. SB1 ønsket å utforske hvordan bruk av Decision management og forretningsregler koblet sammen med en regelmotor kunne forbedre fleksibiliteten med tanke på å spørre forsikringstager riktige spørsmål samt vurdere kravets risikoprofil bedre.

Et mål var å etablere en sund beslutningsstruktur som ville passe også for andre krav. SB1 ville ha verktøy som gjorde det mulig for forretningen å ta kontroll over beslutninger i løsningene. De ønsket også evnen til å legge inn nye forretningsregler raskt uten at IT-systemene begrenset dette.

Løsning

Decisive analyserte SB1’s kontraktsmessige forpliktelser og forretningsregler for krav, og identifiserte relevante beslutninger og krav til fakta som trengtes for vanlige krav. Vi bistod også med å etablere beslutninger som ville identifisere lav-risiko kunder og krav som kandidater for en automatisert krav-prosess. Vi gjorde dette ved å kartlegge relevante beslutninger med bruk av Q-Charts, DecisionSpeak og RuleSpeak for å forklare og dokumentere forretningslogikken.

Q-Charts, DecisionSpeak og RuleSpeak er alle nært tilknyttet OMG standardene DMN og SBVR. Whitepapers:
http://www.brsolutions.com/b_ipspeakprimers.php
http://www.omg.org/spec/SBVR/
http://www.omg.org/spec/DMN/

Resultat

Utarbeidelse av disse artefaktene gjør det mulig for forretningen å beskrive endringer i forretningsregler og beslutninger i takt med endrede forretningskrav. SB1 er i prosess med å implementere beslutningene og reglene i en regelmotor, som gir forretningssiden muligheten til å endre reglene i systemet direkte uten å måtte bruke programmerere.

SB1 drar fordel av redusert tid-til-marked for nye forretningsstrategier, retningslinjer, og forretningslogikk, samt lavere kostnader og forbedret kvalitet som bedre ivaretar SB1’s forretningsmål.

For mer info - registrer din e-post