Kompetanseoversikt

Regelforvaltning

Er kunsten å styre og forvalte de automatiserte beslutningene over tid.

Optimering

Optimering er en matematisk prosess for å finne de beste beslutningene for et forretningsproblem.

Decision Management System

Er dataverktøy som benyttes for å automatisere beslutninger, eller for å gi beslutningsstøtte.

Beslutningsstøtte

Beslutningsstøtte defineres gjerne som rask tilgang til relevant og oppdatert informasjon til hjelp i en manuell beslutningsprosess.

Beslutnings- og regelanalyse

For å lykkes med digitalisering av beslutninger må tilnærming være strukturert for virksomheten.

Analytics

I tillegg til forretningsregler brukes også Business analytics til å spisse og forbedre beslutninger som tas av et IT-system.