Kompetanseoversikt

Regelforvaltning

Er kunsten å styre og forvalte de automatiserte beslutningene over tid.

Optimering

Optimering er en matematisk prosess for å finne de beste beslutningene for et forretningsproblem. Med «best» mener vi som oftest høyest fortjeneste eller laveste kostnad innenfor en rekke motstridende begrensninger og målsetninger.

Decision Management System

Er dataverktøy som benyttes for å automatisere beslutninger, eller for å gi beslutningsstøtte.

Beslutningsstøtte

Beslutningsstøtte defineres gjerne som rask tilgang til relevant og oppdatert informasjon til hjelp i en manuell beslutningsprosess.

Beslutnings- og regelanalyse

For å lykkes med digitalisering av beslutninger må tilnærming være strukturert for virksomheten.

Analytics

I tillegg til forretningsregler brukes også Business analytics til å spisse og forbedre beslutninger som tas av et IT-system.