Kompetanseoversikt

Beslutningsstøtte

Beslutningsstøtte defineres gjerne som rask tilgang til relevant og oppdatert informasjon til hjelp i en manuell beslutningsprosess.