Om oss

Vi er Norges største kompetansemiljø på regelbaserte løsninger.

Vårt virksomhetsområde er utvikling og innføring av regelbaserte IT-løsninger, med spesiell fokus på beslutningsstøtte, automatisert saksbehandling og regelanalyse.

Hvem er vi

Decisive startet opp i desember 2003 med 4 ansatte. De første kundene var Politiet, Rikstrygdeverket, Stortinget og Bluegarden. Vi har de seneste årene hatt økende etterspørsel etter våre løsninger og tjenester, og selskapet er i stadig vekst. Vi er nå 26 ansatte som kan levere ulike tjenester relatert til bruk av Decision Management System (DMS).

Vi har mange års erfaring med regelbaserte løsninger og våre ansatte har arbeidet med slike systemer siden 1997. Vi har spesialisert oss på Decision Management Systemer og samspillet mellom denne teknologien og omgivelsene. Dette inkluderer regelanalyse, implementering av forretningslogikk, lover og regler, samt integrering i SOA-baserte løsninger for å bedre effektiviteten i systemene og øke automatiseringsgraden i saksbehandlingen.

Av tjenester vi leverer kan nevnes:

  • Regelanalyse
  • Prosjektledelse
  • Konsulentbistand / rådgivning
  • Implementering i DMS/BRMS
  • Opplæring
  • Brukerstøtte / telefonsupport / e-post / web

Av Decision Rules Management Systemer som Decisive har kompetanse på nevnes: Blaze Advisor BRMS, SMARTS, JBoss Drools/BRMS, Oracle Policy Automation og IBM Ilog.

Decisive er sertifisert forhandler av ulike Decision Management systemer. I tillegg er enkeltpersoner sertifiserte innen Kotlin, Java, JEE, Microsoft, Oracle, IBM, Prince 2, Scrum, ITPP etc.

Visjon

Å være det ledende miljøet på regelbaserte systemer i Norden.

Kunder

Decisive har en meget solid kundebase. Blant våre kunder finnes Norges største virksomheter innen offentlig og privat sektor. Vi søker langvarige forhold med kundene våre.

Selskapsform

Decisive AS er 100 % eiet av Addnode Group.

Ledige stillinger

Decisive vokser og søker flere konsulenter:

Les mer på vår Karriereside

Bli en del av vårt team!