Beslutningsstøtte

Beslutningsstøtte defineres gjerne som rask tilgang til relevant og oppdatert informasjon til hjelp i en manuell beslutningsprosess.

I dagens saksbehandlingssystemer og journalsystemer dekkes dette ofte av at saksbehandler søker i en informasjonsdatabase basert på dokumenter, noe som ofte resulterer i et stort dokument som omhandler mer enn informasjon enn hva som er ønskelig. Dette dokumentet kan også være utdatert, da endring av dokumenter som inneholder instrukser og retningslinjer ofte er tidkrevende å endre.

Vår kompetanse

Decisive ser proaktivt på beslutningsstøtte i kontrast til den ovennevnte «passive» beslutningsstøtten. I en digitalisert verden er det ofte mulig å finne konteksten som saksbehandler er i øyeblikket og dermed på en lite påtrengende måte gi varsler og råd for å forebygge utilsiktede hendelser.

 

En annen måte å gi beslutningsstøtte er å støtte saksbehandlere som ikke er eksperter med å gjennomføre selve saksbehandlingen. Som et eksempel kan dette være å gjennomføre vilkårssjekkene for en bestemt sak, med de fakta som er tilgjengelig så langt det lar seg gjøre automatisk, for så å vise resultatet frem for saksbehandler for kontroll og endelig bekreftelse. (Ref UDI)

Hvorfor

For statlige og kommunale institusjoner er likebehandling et vektig argument. For en lege eller saksbehandler er raskt tilgang til korrekt informasjon viktig i en hektisk hverdag.

Hvordan

Beslutningstøtten vil kun være så god som den enhver tid tilgjengelige informasjonen er. Ved bruk at vår metode og implementering vil ekspertene på en enkel og forståelig måte (med sitt eget vokabular) editere og administrere informasjonselementene uten støtte fra IT-kyndige.

Konsekvenser

Siden informasjonselementene og støtten er laget av ekspertene og til enhver tid enkelt holdes oppdatert vil brukerne vil erfaringsmessig etter hvert stole på beslutningsstøtten. Dette medfører spart tid, og mer likebehandling.