Jump to Content

Er konseptet business rules (forretningsregler) relevant for offentlig forvaltning (eller bare for kommersielle virksomheter)?

14. september 2023

Kortversjonen: Ja, business rules eller forretningsregler, er relevant for offentlig forvaltning. Business er ikke en henvisning til noe kommersielt, din business er det du gjør.

Som konsulent og jurist som jobber med automatisering av beslutninger i offentlig forvaltning, hender det (mer før enn nå) at jeg møter på synspunktet om at business rules, eller forretningsregler som det heter på norsk, bare er relevant for kommersielle virksomheter. Kanskje ikke så rart. I Norge er vi vant til å tenke på business som noe kommersielt, men ordet har også en annen betydning – både på norsk og engelsk.

Business refererer til det du gjør, og ikke til noe kommersielt som vi kanskje lett kan tro.

Hvis du graver et lite hull i din egen hage, er det din business, og ikke naboens – som kanskje lurer på hva du gjør. Dersom virksomheten din er å forvalte en pensjonskasse, utbetale integreringstilskudd, utstede førerkort, fatte vedtak om byggetillatelser eller innvilge oppholdstillatelser når vilkårene er oppfylt, er det det som er forretningen din.

At vi på norsk oversatte business rules til forretningsregler lurer jeg på om egentlig var et arbeidsuhell. På svensk kan vi snakke om att få ordning på sina affärer, og de har også affärsregler. Kanskje burde vi omdøpe forretningsregler til foretaksregler eller virksomhetsregler?


 Illustrasjon som viser en metode for å beskrive forretningsregler.


Uansett, hovedpoenget i dette innlegget er at forretningsregler er regler som regulerer det forretningen gjør – selv om forretningen ikke er en kommersiell virksomhet. At forretningsregler har grensesnitt mot både rettsregler og systemregler får jeg komme tilbake til i et annet innlegg.

Selv bruker jeg forretningsregler både til å beskrive akseptansekriterier i brukerhistorier og til å beskrive rettsregler som styrer prosesser og automatiserte beslutninger – også i offentlig forvaltning.

Hvis du er nysgjerrig på hvordan du kan bruke konseptet forretningsregler i din virksomhet til å skrive presise krav som også er enkle å implementere, kan du gjerne ta kontakt.

 

Tobias Vigmostad

Rådgiver og teamleder

Tobias.Vigmostad@decisive.no