Rådgiver

Vebjørn Roald

Vebjørn er en erfaren forretningsanalytiker som har vært hos Decisive siden 2019. Han har flere års erfaring i prosjekter der han har befattet seg med blant annet forretningsarkitektur, kravhåndtering, regelanalyse og prosessledelse. Han har erfaring med å følge IT-utvikling gjennom hele verdikjeden, fra konsept til gevinstrealisering. Vebjørn jobber strukturert og tar ansvar for å sikre fremdrift i prosjekter han deltar i. Han har sin styrke i å jobbe analytisk og systematisk i prosjektene han deltar i, samtidig som han er opptatt av å se helhet og vurdere problemstillinger fra ulike sider.