COO

Stian Dahle

Stian er COO i Decisive, og leder av turnusteamet vårt. Med over 15 års ledererfaring fra forskjellige utviklings- og teknologimiljøer har Stian opparbeidet seg god forståelse for teknologi og mulighetene det gir. Som COO i Decisive de siste 10 årene har Stian hatt ansvar for operativ styring av firmaet, og er blant annet involvert i prosesser rundt avtaler med kunder, partnere og leverandører. Som person er Stian nysgjerrig og engasjert, og han liker å utfordre etablerte sannheter for å finne enkle og forståelige løsninger. Han er også opptatt av å legge til rette for trygge omgivelser for de han jobber med - noe som gjenspeiles i det gode arbeidsmiljøet vi har i Decisive.