Regelutvikling og -forvaltning

Er kunsten å styre og forvalte de automatiserte beslutningene over tid.

De fleste organisasjoner styrer sine daglig beslutninger gjennom et eller flere sett av regler. Støtte til å fatte en beslutning kan skje gjennom alt fra et oppslag i en ringperm til å få et IT-system til å ta en beslutning for deg.

Vår kompetanse

Decisive har spesialisert seg på alternative fremgangsmåter, teknikker og programvare som brukes i forvaltning av beslutninger.

Valg av forvaltningsmodell er knyttet til ulike virksomheters krav og behov.

Hvorfor

Dokumentasjonen som beskriver beslutningene og tilhørende regler danner utgangspunkt for forvaltning av virksomhetens beslutninger. Dokumentasjonen kan ligge i Word eller Excel, gjerne i maler tilpasset formålet.

En ulempe ved denne modellen er at beslutningene på ulike tidspunkt sannsynligvis vil avvike fra hvordan de er beskrevet.

Hvordan

Et alternativ er å bruke et Decision Management System som dokumentasjon av beslutningene (med tilhørende regler).

Konsekvenser

Fordelen med denne tilnærmingen er at implementasjon og dokumentasjon alltid er i synk.

Vi integrerer Decision Management Systemetmed de digitale relevante fagsystem som beslutningstjenester. Forretningsreglene forvaltes dermed isolert fra annen applikasjonskode.

Når forretningsregler endres, er det raskt å få endringene publisert til applikasjonen og dermed spredt ut i organisasjonen. Videre blir forretningsreglene enklere å kommunisere og kan forståes av alle.

Kommersiell programvare for regelforvaltning inneholder:

  • Et felles regelrepository hvor alle beslutninger og deres regler ligger lagret.
  • Forvaltningsmiljø for fagansvarlige.
  • Publisering av regler.
  • Simulering av regelendringer før de tas i bruk.
  • Et utviklingsmiljø for teknisk personell.