Decision Management System (DMS, BRMS)

Er dataverktøy som benyttes for å automatisere beslutninger, eller for å gi beslutningsstøtte.

Begrepene som brukes på engelsk om regelmotor er ‘Business Rule Management System (BRMS)’ eller ‘Decision Management System (DMS)’.

 

Typiske bruksområder hvor gevinstene med å ta i bruk regelmotor kommer til sin rett er:

 • Beslutningsstøtte for saksbehandlere
 • Automatisering av rutiner og prosesser
 • Delegering av oppgaver
 • Gjøre risikoberegninger
 • Detektere svindel
 • Lage kontrollfunksjoner
 • Skjemavalideringer
 • Utregning av tilbudspriser ut fra en gitt prispolitikk
 • Konfigurering av produkter

Vår kompetanse

Decisive har erfaring og kompetanse i flere ulike regelmotor-teknologier. Således er vi leverandør uavhengig. Vår forretning er å levere konsulenttjenester, prosjekter og utvikler løsninger til private og offentlige foretak. Dette har vi spesialisert oss på siden 1997.  For å fremheve noen av teknologiene vi forhandler og er sertifisert innen kan vi nevne:

 • FICO Blaze Advisor
 • Sparkling Logic SMARTS og Pencil
 • JBOSS Drools

Hvorfor

I og med at regelmotoren settes opp som en egen tjeneste er nødvendig med integrasjon mot øvrige systemer. Vi har hjelper til å få satt opp dette på den god og robust måte. Vår utviklingskonsulenter etablerer nødvendig grensesnitt, gjerne som WebServices, XML eller på andre formater. For eksempel kan dette gjelde samspill med saksbehandlingssystem, kobling til manuell saksbehandling, opphenting av informasjon til/fra andre systemer og knytning mot Web-grensesnitt/kundeportaler.

Hvordan

Decisive leverer hele livssyklusen av tjenester som trengs for å hjelpe deg å automatisere forretningsprosesser og forbedre beslutningsprosesser.

Er du usikker på om regelmotor er riktig, da tilbyr vi å sette opp pilot. Videre følger et eksempel på et typisk implementeringsløp:

 1. Mulighetsanalyse (3 dager)
  1. Analysere forretningsprosesser og beslutninger som vil være mulig å støtte eller automatisere.
  2. Beslutningsanalyse
  3. Nåværende tilstand, gap-analyse og gevinster.
 2. Prototype prosjekt (2 uker)
  1. Identifisere beslutninger og modellere dem
  2. Identifiser datasett og formdata
  3. Kartlegge beslutninger med data
  4. Lage beslutningstjeneste
 3. Integrasjon og implementeringstjenester (1-3 måneder)
  1. Beslutningsanalyse
  2. Beslutningsmodellering
  3. Opprettelse av beslutnings ‘repository’ og behandlingsløsning
  4. Integrering med eksisterende applikasjoner
  5. Integrasjon med datavarehus eller annen datamodell
  6. Implementering og vedlikehold av forretningsregler
  7. Mentorer og trening 

Konsekvenser

Gevinstene etter implementering er at organisasjons regelforvaltning vil bli mer endringsdyktig, målbar, samstemt og effektiv.