Beslutnings- og regelanalyse

For å lykkes med digitalisering av beslutninger må tilnærming være strukturert for virksomheten.

Om din medarbeidere eller systemer tar mange operasjonelle beslutninger, gjerne daglig – må dette styres. På engelsk er navnet på dette ‘Decision Management (DM)’. Dette er ikke bare teknologi, men en måte å tenke på.

Vår kompetanse

Vi har en egen avdeling i Decisive som har spesialisert seg på regelanalyse og det som innbefattes i ‘DM’. Flere av våre konsulenter i denne avdelingen har juridisk bakgrunn og utdannelse. Dette for å kunne bistå vår kunder i hvordan deres regler i lover, lovforskrifter, forretningsregler og interne ‘policies’ bør fortolkes og oversettes strukturerte språk og modeller, slik at det blir lesbart for et datasystem.

Hvorfor

Et kjent problem i utviklingsprosjekter er at prosjekteier midt i prosjektet oppdager at den planlagte løsningen ikke støtter den forretningslogikken man så for seg at løsningen skulle støtte, og at man også mangler nødvendig informasjonselementer for å kjøre forretningslogikken.

For å unngå å komme i denne situasjon vil det på et tidlig tidspunkt være viktig å uttrykke virksomhetens «know how» og kunnskap i forretningsregler. Gjennom å benytte seg av metode for regelanalyseprosess, som består av regelinnhøsting og regelspesifisering, vil dette håndteres på en god måte.

Selv om virksomheten ikke ønsker å implementere reglene i et regelsystem, har kunden, gjennom en regelanalyseprosess lagt til rette for et enklere utviklingsløp for nye systemer.

Vi bruker RuleSpeak og Q-charts (Questions charts) i vårt analysearbeid. Metodene er basert på, og fullt ut kompatible med de åpne anerkjente Object Managment Group (OMG) standardene Semantics of Business Vocabulary and Rules (SBVR) og Decision Model and Notation (DMN).

Hvordan

I vårt konsept «regelbasert forretningsanalyse» hjelper vi kunden med å ta i bruk regelanalyse for å skape verdi på et virksomhets- og forretnings strategisk nivå.

Sett i et regelperspektiv vil en hensiktsmessig aktivitet være å starte på en regelbasert beslutningsanalyse tidlig i prosjektet. Et slikt arbeid består i hovedsak av tre deler; beslutningsanalyse, regelanalyse og faktaanalyse:

  1. Beslutningsanalyse: I beslutningsanalysen identifiserer vi hvilke beslutninger vi skal analysere, vi beskriver beslutningslogikken i en beslutningsstruktur, i beslutningstabeller og gjennom strukturert beskrevne forretningsregler
  2. Regelanalyse: For at beslutningene skal bli riktige, må vi identifisere og beskrive reglene som gjelder for den enkelte beslutninger
  3. Faktaanalyse: For å kunne anvende reglene er forretningen avhengig av å ha godt definerte og strukturerte fakta. Forretningen får hjelp til å sette begreper inn i en kontekst slik at meningsinnholdet blir tydeligere.

Konsekvenser

Gevinsten av DM kan måles i fem dimensjoner ifølge FICO’s avkastningsbarometer:

  • Økt presisjon: Oppnå nøyaktig, pålitelig og optimal beslutningstaking på hver avgjørelse.
  • Redusert Kostnad: Redusere driftskostnadene for hvert enkelt tilfelle av behandling.
  • Økt hurtighet: Redusere tiden det tar å behandle en avgjørelse.
  • Økt smidighet: Gjør det mulig å oppdatere organisasjonen med nye forretningsregler (policies) raskt og effektivt.
  • Økt konsistens: Sørger for at de samme retningslinjene er benyttet på tvers av kanaler, produkter og saker.