Rådgiver, teamleder

Tobias Vigmostad

Vi ble først kjent med Tobias i 2008 og fikk konvertert ham til en Decisiver i 2013. Tobias er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Han er en erfaren prosjektleder, forretningsanalytiker og utreder med erfaring fra en rekke forskjellige forvaltningsområder og prosjekter innenfor offentlig sektor. Tobias snakker gjerne om både regler og systemer, men vi har inntrykk av at han aller helst snakker om regler som påvirker, eller skal bygges inn i systemer. Noen kaller dette forretningsregler. Tobias er spesielt opptatt av å ivareta forretningens interesser i alt han gjør og han innehar et bredt spekter av metoder, verktøy og innfallsvinkler for å forstå, analysere og beskrive spørsmål på en måte som gjør det enklere for forretningen og virksomheten og ta sine egne avgjørelser. I tillegg til å være konsulent leder Tobias vår rådgivningsavdeling.