Rådgiver

Øystein Grøndahl

Øystein har en unik og sammensatt bakgrunn som kombinerer forretningsanalysekompetanse med kompetanse innenfor matematikk, fysikk og undervisning. Hans nøkkelkompetanse ligger i å raskt sette seg inn nye og komplekse problemstillinger, forstå de sentrale poengene og gjøre stoffet lett tilgjengelig for andre. Han har sans for både detaljkunnskap og systemforståelse, særlig innen realfag og teknologi. Som person er Øystein nysgjerrig og lærelysten, og plukker raskt opp ny kunnskap og nye ferdigheter. Øystein har sterke analytiske evner og stor arbeidskapasitet som gjør de fleste oppgaver og utfordringer overkommelige.