Utvikler

Espen Vikskjold

Espen har i overkant av femten års erfaring innen konsulentbransjen og har vært hos Decisive siden 2013. Han har i en lengre periode vært i oppdrag hos NAV/Helsedirektoratet hvor han har rollen som seniorutvikler. Espen har lang erfaring innen videreutvikling av eksisterende applikasjoner. Mye av tiden har han jobbet med forvaltning og utvikling av databaser, samt Java/J2EE utvikling. Dette har resultert i at Espen har solid erfaring med programmering og god kjennskap til flere av produktene innen Java-sfæren. Han har også god kompetanse på implementering av regler i regelmotor - og klarer å se sammenhengen mellom teknologi og regelverk.