Utvikler

Benjamin Østvang Abert

Benjamin ble utdannet dataingeniør fra OsloMet sommeren 2022 og startet hos oss med en gang etter studiene. Han har fordypet seg innen Javautvikling og APIer. Benjamin er en nysgjerrig person som liker å finne den beste løsningen på et problem. Han interesserer seg for teknologi, både ny og gammel og synes systemer som helhet er spennende.