Rådgiver

Rådgiver

Rådgiver

Vi ser etter deg som er motivert til å jobbe med problemstillinger i krysspunktet mellom jus/regler og IT, gjerne innenfor offentlig forvaltning.

Utfordring

Løsning

Resultat

For mer info - registrer din e-post