for

riktige

beslutninger

Regelmotor - BRMS

Vi er Norges ledende kompetansemiljø innen regelbaserte løsinger.

Decision management

Hvordan styre og forbedre dine operative daglige beslutninger.

Turnussystem

Vi har bemanningssystem for private og offentlige bedrifter.

Aktuelt

«Det grønne løp»

Gjør det enkle enkelt- få mer tid til å kvalitetssikre de mer komplisere sakene. Case Study UDI.

Smarte veiledere

I samarbeid med Sparkling Logic har Decisive levert NARF Ekstra AS en plattform for å distrubuere smarte ekspert veiledere til regnskapsførere. Case Study NARF og Pintell (eng.)

Regelbasert forretningsanalyse

Skap verdi på virksomhetsstrategisk nivå med regelanalyse, metoden er teknologi uavhengig.

Rulespeak og Q-chart

RuleSpeak og Q-charts (Questions charts) som metode i analysearbeidet. Metoder basert på, og er fullt ut kompatible med åpne anerkjente standarder som OMG, SBVR, DMN.


Referanser

I forbindelse med NAV sitt pensjonsprogram er Decisive den mest sentrale aktøren bak implementering av alle pensjonsberegninger

Ikke få regler skal håndteres i Helsedirektoratets elektroniske resept program – eResept. Decisive sørger for at dette skjer på en korrekt og god måte i henhold til best practise

I forbindelse med innføring av Public360 hos Pasientskadenemda har Decisives prosjektlederavdeling ansvaret for å lede innføringen av systemet.

Decisive har i mer enn 10 år levert, forvaltet og videreutviklet turnussystemet for norsk politi

Ny regelteknologi levert av Decisive gjorde det det mulig for NARF å utvikle sin ny rådgivningsportal, Pintell, innenfor fornuftig ramme

Ta kontakt
med oss
i dag.

Karriere

Bli en del av vårt team. karriere

   Les mer>

Følg oss

linkedIn