Optimering

Optimering er en matematisk prosess for å finne de beste beslutningene for et forretningsproblem.

Med «beste» mener vi som oftest høyest fortjeneste eller laveste kostnad innenfor en rekke motstridende begrensninger og målsetninger.

I analysesammenheng kalles dette ofte preskriptiv analyse.

Se ytterligere beskrivelse av oss på Teknisk Ukeblad sine hjemmesider.

Vår kompetanse

Vi er eksperter på å analysere og systematisere beslutninger slik at de kan automatiseres.

Decisive AS er distributør av optimeringsverktøyet FICO Xpress. Verktøyet er i bruk hos ulike virksomheter som Statoil, Statnett, Nestlé, Gassco, Shell, Amazon med flere.

Optimeringsverktøyene fra FICO er unike fordi de setter virksomheten i stand til å prøve ut og ta i bruk nye modeller for preskriptiv analyse (inkl GUI og integrasjon) på svært kort tid.

Hvorfor

Mange virksomheter investerer tungt i å strukturere og bearbeide eksisterende informasjon. Optimering er nøkkelen til å omsette denne informasjonen til forretningsverdi.

  • For en produsent er det viktig å vite hvilket utstyr som trenger vedlikehold. Optimering gjør at man kan legge en god plan for produksjonen som tar hensyn til både behovet for vedlikehold og behovet for effektiv produksjon.
  • For en kraftprodusent så er det viktig å kunne forutsi hva strømprisen vil være. Optimering gjør at man kan planlegge strømproduksjonen slik at man tar hensyn til prognosene for strømprisen, for å få best mulig pris for strømmen som produseres.
  • En offentlig etat som gjør saksbehandling sitter med store mengder historisk informasjon. Optimering gjør at man bruke disse erfaringene til å planlegge saksbehandlingen av nye saker bedre, og dermed arbeide mer effektivt og tilby et bedre tjenestenivå.
  • Aktører innen detaljhandel har store mengder informasjon om salg, som kan omsettes til prognoser for etterspørsel. Optimering gjør at man kan planlegge mengden inventar på bakgrunn av prognoser for etterspørsel og risikoen for varemangel.

Hvordan

Det er virksomheten som vet best hvilke utfordringer og muligheter den har.

Oppdagelsesøkt: La oss gjennomføre en kostnadsfri 1-2 dagers økt for dere, for å sammen undersøke hvilke muligheter for optimering som er mest lovende.

Etter dette kan vi eventuelt gå videre med en PoC (Proof of Concept) som gir en fungerende prototyp for å demonstrere verdien av å optimere et konkret problem. Ofte gir en slik PoC umiddelbar gevinst.

Kontakt oss for mer informasjon!

Konsekvenser

Generelt gir optimeringsløsninger et bedre resultat enn om man selv gjør det for hånd, til en brøkdel av prisen.