Rådgiver turnus

Geir Haugevik

Geir har vært polititjenestemann på ulike arbeidsfelt fra 1982, og begynte i 2015 å jobbe med politiets IKT-tjenester. Geir har solid nøkkelkompetanse på hovedtariffavtalen i staten, særavtalen for politi- og lensmannsetaten og turnusarbeid. I tillegg er han opptatt av å gjøre hverdagen enklere for sluttbruker, ha fremdrift i arbeidet og er både sosial og selvstendig. Decisive var så heldige å få Geir med på laget i 2019, hvor han jobber som rådgiver med politiets turnussystem. Han er en verdifull ressurs med sin nøkkelkompetanse og tidligere erfaring på området.