Politiet bemanning

Politiet bemanning

Bemanningssystem for hele politistyrken i Norge

Alle lover og avtaleverk som regulerer arbeidstid, fritid og beregning av tillegg ligger lagret i systemet. Dette sikrer at lov og avtaleverk for den enkelte ansatte blir fulgt, og at utbetaling av tillegg blir riktig for alle grupper av personell

Utfordring

Politiet har behov for hele tiden å ha riktig bemanning rundt om på landets politi og lensmannskontor. I tillegg til god brukervennlighet må systemet kunne håndtere riktige arbeidstidsbestemmelser, dette for å sikre at lov og avtaleverk for den enkelte ansatte blir fulgt, og at alle får de variable tilleggene de har krav på.

Første versjon av bemanningssystemet TTA ble først brukt under OL på Lillehammer i 1994, og var den gang utviklet av Politets datatjeneste.

 

Løsning

I 2004 overtok Decisive systemet, og vi har siden da jobbet kontinuerlig med å utvikle TTA til et framtidsrettet bemanningssystem. Vi er i kontinuerlig dialog med våre kunder, og setter stor pris på innspill til hvordan vi kan gjøre systemet enda bedre.

Kontroll på arbeidsmiljøloven og avtaleverk

TTA benytter en sentral server (regelmotor) hvor arbeidsmiljøloven og avtaleverk legges inn som regelverk. Ved utvikling av bemanningssystemet er det lagt stor vekt på tolking av regler i arbeidsmiljøloven og tariffavtaler, slik at beregning av lønnstillegg blir riktig og bestemmelsene for arbeidstid og fritid overholdes. Reglene kan differensieres for ulike grupperinger, og eventuelt på individnivå, for ansatte i en bedrift. Dette gjør det mulig å håndtere ulike regler for alle ansatte i samme virksomhet.

Resultat

Da alle lover og regler ligger i en sentral regelserver, er det enkelt å legge til, endre og slette regler i systemet. Gjennom en slik sentral plassering sikres blant annet:

 • ensartet turnushåndtering i hele virksomheten
 • sikkerhet for at lov og avtaleverk for den enkelte ansatte blir fulgt
 • god styringsinformasjon og budsjettoppfølging
 • Systemet gir oversikt over personellressurser i hele virksomheten, pr avdeling, definert gruppe, og / eller type personell.
 • Enkel tilgang til personellressurser fra egen eller annen avdeling
 • Endringer i bemanningen, som for eksempel ekstravakt, overtid, bytte/flytting av vakt, fravær og forskyvning av vakter, registreres slik at systemet til enhver tid gir en korrekt oversikt over reell bemanning.
 • Funksjonalitet for å se avvik mellom planlagt og reell bemanning

Ansatte kan:

 • hente oversikt over sine vakter, planlagte aktiviteter, fravær og lønnstillegg
 • registrere fravær (bekreftes av leder)
 • registrere overtid (bekreftes av leder)
 • se alle arbeidsplaner knyttet til sin avdelingen

Leder kan:

 • Forhåndsberegne kostnader på arbeidsplaner for å forutse hvilke økonomiske konsekvenser ulike alternativer av bemanning vil medføre.
 • Få oversikt over forbrukte kostnader variabel lønn / overtid. Forbruket oppdateres fortløpende. Systemet beregner alle variable tillegg ut ifra den enkelte ansattes tariffavtale og stillingsprosent, slik at enhver får korrekt avlønning for arbeidet tid. Dette gjelder for både turnustillegg og variable lønnstillegg for ekstraarbeid, overtid etc.
 • Få informasjon om arbeidstidsbestemmelsenes regler om arbeidstid og fritid overholdes. Lovlighetssjekk av vakter (ordinære vakter, overtid, endringer av vakter) kontrollerer at bestemmelsene om arbeidstid og fritid i arbeidsmiljøloven og ansattes tariffavtale overholdes. Lovlighetssjekken viser nøyaktig hvilke vakter som bryter og gir informasjon om hvilket bestemmelse i arbeidsmiljøloven / tariffavtalen som ikke overholdes.

Integrasjon:

 • Elektronisk overføring av antall timer per lønnart for turnustillegg og overtid fra våre bemanningssystemer til lønnssystemet.
 • Elektronisk overføring av personopplysninger, fraværsdata med mer mellom våre bemanningssystemer og personalsystem.
 • Enkelt å sette opp eksterne integrasjoner mot andre systemer

 

For mer informasjon om oppdatering av lover og regelverk:

Regeforvaltning

Regelforvaltning

For mer info - registrer din e-post